Browse Day by January 8, 2022
SEO ทั่วไป

SEO ต่างจาก SEM อย่างไร

SEO ต่างจาก SEM อย่างไร

ปัจจุบันบนโลกออนไลน์มีการแข่งขันที่สูงมาก ไม่ว่าธุรกิจหรือบริการใดก็ต้องเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในนี้ เพราะผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อที่เปลี่ยนไปจากเดิม สมัยนี้คนเราต้องการความสะดวกและรวดเร็ว ยอมจ่ายแพงหน่อยก็ยินดีถือว่าคุ้มค่าไม่ต้องเสียเวลา ทำให้ตลาดออนไลน์มีความคึกคักมากขึ้น และส่งผลให้การทำ Digital Marketing (การตลาดออนไลน์) มีหลายรูปแบบมากกว่าเดิม

โดย SEO กับ SEM เป็น 2 รูปแบบที่นิยมมาก ซึ่งมีความแตกต่างกันในหลายปัจจัย ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของเว็บไซต์นั้น ๆ

  • SEM (Search Engine Marketing) คือ การลงทุนเพื่อทำการตลาดออนไลน์ที่สามารถวัดผลและนำไปวิเคราะห์ต่อยอดในธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีซื้อโฆษณาเพื่อให้เว็บไซต์เราอยู่อันดับบนสุดหน้าแรกของการค้นหาด้วย Keyword อย่างของ Google โดยสังเกตได้จาก Ad ด้านหน้าของเว็บไซต์
  • SEO (Search Engine Optimization) คือ การทำการตลาดออนไลน์โดยการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เว็บไซต์ขึ้นเป็นอันดับต้น ๆ หรือหน้าแรกของการค้นหาบน Search Engine อย่าง Google ที่มีคนใช้จำนวนมาก ด้วย Keyword โดยวิธีนี้ไม่ต้องเสียเงินค่าโฆษณาเว็บไซต์ แต่ต้องทำให้ระบบอัลกอริทึม (Algorithm) ของ Search Engine ประเมินแล้วผ่านเกณฑ์ และพาเว็บไซต์ขึ้นสู่อันดับแรก ๆ ของหน้าการค้นหา

ในส่วนของการทำการตลาดออนไลน์แบบ SEO กับ SEM มีความแตกต่างที่เห็นได้ชัด ดังนี้

1.ด้านค่าใช้จ่าย
SEO ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ไม่ต้องลงทุนกับการโฆษณาบน Search Engine เจ้าของเว็บไซต์สามารถนำเงินส่วนนี้ไปปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ มีความน่าสนใจ ดึงดูดคนให้เข้าชมได้

SEM ถึงจะต้องเสียค่าใช้จ่าย มีการลงทุนกับส่วนนี้ แต่ก็ถือเป็นการลงทุนที่เห็นผล วัดผลได้ สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ ต่อยอดในด้านต่าง ๆ ของธุรกิจต่อไป

2.ด้านเวลาในการทำ
SEO ใช้ระยะเวลาที่มากกว่า และต้องอาศัยความพยายามอย่างต่อเนื่อง การศึกษาอย่างตรงจุดและใส่ใจรายละเอียดว่าแบบไหนที่อัลกอริทึม (Algorithm) ของ Search Engine ถูกใจ เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับระบบที่ตั้งขึ้นมา

ส่วน SEM เห็นผลได้ชัดเจนในทันที ในการติดอันดับบนสุดของหน้าแรกบน Search Engine (ถ้าประมูลค่าคลิกชนะคู่แข่งที่ลงโฆษณาเช่นกัน) แค่ Keyword เกี่ยวข้องตรงกับเว็บไซต์ ผู้คนก็เห็นเว็บไซต์คุณแล้ว

3.การันตีผล
SEO ไม่ได้การันตีได้เสมอไปว่าเว็บไซต์เราจะติดหน้าแรกหรืออันดับต้น ๆ ของการค้นหาด้วย Keyword ถึงแม้เว็บไซต์เราจะเกี่ยวข้อง เพราะตัวของระบบ Search Engine เองก็มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน

ส่วน SEM การันตีขึ้นอันดับบนสุดและหน้าแรกแน่นอน หากคุณภาพของโฆษณาและค่าประมูลต่อคลิกตรงตามเงื่อนไขการแข่งประมูล แต่ตัวเว็บไซต์เองก็ต้องให้ความสำคัญของ Keyword และประสบการณ์ผู้ใช้ด้วยเช่นกัน มิเช่นนั้นจะกลายเป็นเสียเงินโฆษณาไปแบบเปล่าประโยชน์

4.โอกาสทางธุรกิจ
SEO กว่าคนจะเห็นเว็บไซต์ เราอาจจะเสียโอกาสทางธุรกิจไปแล้วก็ได้ ลูกค้าอาจจะเลือกเจ้าอื่นไปก่อนหน้าที่จะมาเจอเว็บไซต์เรา

ในขณะที่ SEM โอกาสที่คนจะเข้าเว็บไซต์เป็นไปได้สูงกว่า สร้างโอกาสให้ธุรกิจโดยใช้ระยะเวลาอันสั้น เห็นผลรวดเร็ว เราจะได้เพิ่มทั้งจำนวนผู้เข้าชม และได้ยอดขายเพิ่มด้วย

ความแตกต่างของ SEO กับ SEM ถือเป็นทางเลือกของแต่ละธุรกิจแต่ละเว็บไซต์เพื่อทำการตลาดออนไลน์ โดยการประเมินจากหลายปัจจัยของธุรกิจนั้น ๆ แต่ทั้งนี้ เพื่อความคุ้มค่า ก็ต้องดูความเหมาะสมและช่วงจังหวะเวลาด้วย เช่น ช่วงเทศกาลที่ผู้คนนิยมซื้อของขวัญและของใช้ การทำโฆษณาแบบ SEM ก็สมควรทำ เพื่อเอาชนะคู่แข่งและเพิ่มยอดขาย ส่วนระหว่างปีก็เน้นการทำ SEO อย่างต่อเนื่อง เป็นการใช้ทั้งสองวิธีไปพร้อมกัน