Browse Tag by Coding
SEO ทั่วไป

Coding คืออะไร.. เด็กยุคใหม่ต้องใส่ใจในการเรียนรู้

Coding คืออะไร.. เด็กยุคใหม่ต้องใส่ใจในการเรียน

ได้ยินกันมาเยอะว่าการเลี้ยงเด็กสมัยนี้แตกต่างจากเลี้ยงดูในยุคก่อนอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกิน วิธีการในการส่งเสริมพัฒนาการ ไปจนถึงการปลูกฝังเรื่องความรู้สึกนึกคิด ยิ่งเด็กในยุคเทคโนโลยีที่การเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายทำได้ง่ายมากแค่เพียงปลายนิ้วยิ่งต้องใส่ใจในการดูแลและปลูกฝังกันตั้งแต่ยังเล็กไปกันใหญ่ Coding จึงกลายเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะของบุตรหลานตั้งแต่เยาว์วัย วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่า Coding คืออะไร เพราะเหตุใดเด็กยุคใหม่จึงต้องใส่ใจในการเรียนรู้กัน

Coding ถ้าแปลตรงตัวก็คือการป้อนคำสั่งด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งตามปกติแล้วภาษาคอมพิวเตอร์ก็แตกต่างจากภาษามนุษย์อยู่เป็นทุนเดิม ดังนั้นการป้อนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์จึงจำเป็นต้องใช้ภาษาที่มีความเชื่อมโยงระหว่างภาษามนุษย์กับภาษาคอมพิวเตอร์ให้ได้ ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้ทักษะที่ละเอียดและเฉพาะเจาะจงมาก ๆ ในการป้อนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ ในเมื่อนับ 10 ปีมานี้การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีคือสิ่งที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันและจะยังส่งผลไปสู่อนาคตอีกหลาย 10 ปี ดังนั้นผู้ที่จะพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนได้ก็ต้องทำความเข้าใจกับการทำงานของ Coding ตั้งแต่ง่ายที่สุดไปจนถึงยากที่สุดเพื่อสามารถป้อนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง จะได้เป็นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไปในอนาคตได้

พื้นฐานของ Coding เกิดจากการต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา ยกตัวอย่างเช่นการตัดสินใจด้านการเดินทางว่าจะไปทางบกหรือทางน้ำ ทางด่วนหรือทางปกติเพื่อให้ถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น ซึ่งสำหรับมนุษย์นั้นทำได้แต่กับคอมพิวเตอร์นั้นตรงกันข้ามเพราะคอมพิวเตอร์ไม่มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนมนุษย์จึงต้องอาศัยการป้อนคำสั่งที่ซับซ้อนอย่างถูกต้องถึงจะสามารถตัดสินใจได้ Coding จึงเปรียบเป็นภาษาที่ 3 ที่เด็ก ๆ ควรได้เรียนรู้และฝึกฝนกันตั้งแต่เยาว์วัยเพื่อนำไปต่อยอดให้กับความเจริญก้าวหน้าในอนาคต นอกจากนี้ Coding ไม่ได้เป็นเพียงแค่ทักษะใดทักษะหนึ่งเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการฝึกฝนเด็ก ๆ ในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่เล็กด้วย ไม่ว่าจะเป็น การช่วยกระตุ้นให้เด็กมีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สอนให้รู้จักมีความอดทนและมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จ ช่วยเสริมสร้างทักษะด้านการสื่อสาร ไปจนถึงสอนให้รู้จักการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง โดยแนวคิดพื้นฐานของการเขียนโค้ดที่เด็กต้องเรียนรู้คือ

  • อัลกอริทึม (Algorithm) คือลำดับการแก้ไขปัญหาที่มีขั้นตอนชัดเจน
  • การจัดลำดับ (Sequencing) ขั้นตอนให้มีความต่อเนื่อง
  • การทำงานเป็นรอบ (Loops) คือสร้างโปรแกรมแบบวนซ้ำตามเงื่อนไข
  • การแยกส่วนประกอบของปัญหา (Decomposition) ใช้แนวคิดเชิงคำนวณ ด้วยการแบ่งงานออกเป็นงานย่อย ๆ และแก้ไขไปทีละจุด
  • การแก้ไขจุดบกพร่อง (Debugging) คือหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมและทำการแก้ไข

เครื่องมือหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กตั้งแต่เยาว์วัยโดยเฉพาะพัฒนาการด้านการคิดแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบซึ่งเมื่อเด็กเติบใหญ่ย่อมต้องพบเจอกับสถานการณ์มากมายที่ต้องอาศัยการตัดสินใจอย่างถูกต้องอยู่แล้ว การเรียนรู้จัก Coding จึงถือเป็นทางเลือกที่ดีที่คนเป็นพ่อเป็นแม่ช่วยสร้างทักษะให้ลูกหลานสามารถฟันฝ่าอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ง่ายขึ้น